Cho thuê hoặc

1 bất động sản.

Cho thuê hoặc chuyển nhượng cửa hàng ăn đối diện cây xăng Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

Cho thuê hoặc chuyển nhượng cửa hàng ăn đối diện cây xăng Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

Cho thuê hoặc chuyển nhượng cửa hàng ăn đối diện cây xăng Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ,...