Còn 6 căn Royal

3 bất động sản.

Còn 6 căn Royal Park Huế cho nhà đầu tư

Còn 6 căn Royal Park Huế cho nhà đầu tư

GỞI TIỀN CÓ LÃI SUẤT CHO ĐẾN KHI CĂN NHÀ HÌNH THÀNH
APEC IMPERIA BOULEVARD- ROYAL PARK HUẾ

Shophouse 3 tầng cao cấp chỉ còn 6 căn đến hết ngày 29/03/2020
#LKV21 - #LK...

Còn 6 căn Royal Park Huế cho nhà đầu tư

Còn 6 căn Royal Park Huế cho nhà đầu tư

GỞI TIỀN CÓ LÃI SUẤT CHO ĐẾN KHI CĂN NHÀ HÌNH THÀNH
APEC IMPERIA BOULEVARD- ROYAL PARK HUẾ

Shophouse 3 tầng cao cấp chỉ còn 6 căn đến hết ngày 29/03/2020
#LKV21 - #LK...

Còn 6 căn Royal Park Huế cho nhà đầu tư - Cẩm Chi

Còn 6 căn Royal Park Huế cho nhà đầu tư - Cẩm Chi

GỞI TIỀN CÓ LÃI SUẤT CHO ĐẾN KHI CĂN NHÀ HÌNH THÀNH
APEC IMPERIA BOULEVARD- ROYAL PARK HUẾ

Shophouse 3 tầng cao cấp chỉ còn 6 căn đến hết ngày 29/03/2020
#LKV21 - #LK...