Chính sách - Quản lý

Tp.HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ cho người dân

Tp.HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ cho người dân

Theo yêu cầu mới đây của UBND Tp.HCM, trước ngày 30/11/2018, UBND 24 quận, huyện phải báo cáo kế hoạch giải quyết các hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận còn tồn đọng.