Tư vấn nội ngoại thất

Dùng giấy hoặc vải dán có thay thế được sơn tường không?

Dùng giấy hoặc vải dán có thay thế được sơn tường không?

Căn nhà của chúng tôi hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ý định ban đầu của chúng tôi là dùng sơn nước nhưng sau đó lại băn khoăn khi thấy có nhiều loại giấy và vải dán tường rất đẹp mắt.